دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۱۹ ق

نامه، ۱۳۱۹ ق

شامل اشاره به ورود در تاریخ دوشنبه سیزدهم ماه و رسیدن اسباب سفر، سپردن بزها به قنبر برای رساندن به اسدالله خان یاور، بردن اسب‌ها، دستورالعمل به بیرامعلی برای دادن یک ماه کاه و یونجه رعیت ورقه و محاسبه روزی یک من جو بابت اجاره ورقه، سؤال در خصوص قراء خلیفه کندی و ولی حسن، درخواست از وثوق لشکر برای گرفتن تصدیق از دفتر و تحویل به امین دربار پیشکار امین الدوله برای صادر شدن حکم و نشان دادن آن به هاشم خان حاکم هشترود، دستور به رعایای خلیفه کندی برای حمل غله به تبریز، توقع میرزا کوچک وزیر هشترود برای گرفتن ده کله قند، ملاقات نویسنده و وثوق لشکر با آقا میرزا محمدخان و دیدار با حاجی مشیر لشکر برای دادن اسامی و نتیجه فوج، دریافت تعلیقه در هشتم ماه، امیدواری برای رفع نقاهت مخاطب، سلامتی نورچشم آقای سررشته دار و سایرین، درخواست نورچشمی عصمت خانم برای کلیجه و چادرشب و دست بند، درخواست یک ثوب کلیجه شال لاجوردی به جهت والده نورچشمی سررشته دار، از پا افتادن اسب پاشا بیگ، و سلام رساندن بیگم باجی و بقیه

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ ربیع‌الثانی ۱۳۱۹ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A493
  •