دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سؤال و جواب‌های شرعی، ۱۳۵۰ ق

سؤال و جواب‌های شرعی، ۱۳۵۰ ق

سؤالات شرعی از آیت‌الله شیخ عبدالکریم مجتهد حائری یزدی، پنج سؤال اول در خصوص شخصی که استطاعت رفتن به حج را داشته ولی قبل از رفتن به حج فوت کرده و در این خصوص وصیتی نکرده است؛ سؤال ۶، در خصوص زنی که در هنگام احرام حج قبل یا بعد از ورود به مکه عادت ماهانه می‌شود، پاسخ: چنانچه تا روز سیزدهم ماه پاک نشود احوط [ناخوانا] که برای طواف و نماز طواف نایب بگیرد و در حین ظهر هم خودش طواف نماید و نمازش را به جا بیاورد و چنانچه قبل از روز سیزدهم پاک شود خودش طواف و نماز آن را به جا بیاورد باقی اعمال دیگر اشکالی ندارد باید به همان نحوی که در شرع مقرر است به جا بیاورد والله العالم؛ سؤال ۷، در خصوص زنی که بعد از احرام عمره قبل یا بعد از حرکت به سوی منا و عرفات عادت ماهانه می‌شود، پاسخ: در مسئله قبل جواب این سؤال نوشته شد؛ سؤال ۸، در خصوص جایز بودن خواندن صیغه محرمیت میان زن کبیره برای پسر صغیر با اذن پدر صغیر و هم چنین زن صغیره با اذن پدر برای پسر کبیر؛ پاسخ: چنانچه صغیر یا صغیره قابل بعضی استمتاعات باشند جایز است و چنانچه نباشد لازم است ادخال مدتی از زمان که در آن زمان قابل آن استمتاعات بشود و ادخال زمان استمتاع به وطی لازم نیست؛ سؤال ۹، در تکمیل سؤال قبل می باشد و اینکه در صیغه صغیره برای کبیر یا کبیره برای صغیر آیا زمان استمتاع را باید داخل نمود یا خیر و بعد از صیغه خواندن چند دقیقه بگذرد، جایز است با اذن ولی صغیر و اذن کبیر صیغه را پس خواندن یا خیر، پاسخ: جایز اینست و احوط مراعات غبطه و صلاح صغیر است و احتیاط دیگر آنکه از اول قاصد نباشد به اینکه امر ابد مدت نمایند؛ سؤال ۱۰، در خصوص خواندن قرآن برای اموات با نیت و به قصد ثواب؛ سؤالات ۱۱ و ۱۲ در خصوص ادغام یرملون

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۸ جمادی‌الاول ۱۳۵۰ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ش
  • آخرین ویرایش ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A475
  •