دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه سلطنت خانم با سید احمد فخرالحکما، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه سلطنت خانم با سید احمد فخرالحکما، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه سلطنت خانم، همسر آقا سید علی، با سید احمد فخرالحکما در خصوص تمام یک قطعه خانه باغچه با بیرونی و اندرونی در چارمنار [چهار منار] با توابع و لواحق در عوض مبلغ چهار صد و پنجاه تومان قران جدید الضرب امین السلطانی و شرط فسخ صیغه. نوشته پشت سند: قباله حیاط که از علیا مخدره والده ماجده ابتیاع شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ ذی‌الحجه ۱۳۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱.۵ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۵ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A45
  •