دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از عبدالحسین

نامه از عبدالحسین

نامه که پشت آن مهر عبدالحسین را دارد و محتوای آن به شرح زیر است: اغتشاش قوچکانلوها، مشغولیت نویسنده، اشاره به تلگراف مخاطب، دستور مشیر لشکر، و فرستادن حکم نظامی با چاپار تبریز؛ همچنین از احوالات خانه پرسیده و خواسته چند بطری سرکه برای درست کردن سکنجبین برایش بفرستند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A449
  •