دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از عبدالحسین

نامه از عبدالحسین

نامه در خصوص برات سی و چهار تومانی تخاقوی ئیل که هشت تومان دو ریالی در حواله میرزا نصیر است؛ در پشت نامه مهر عبدالحسین.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A448
  •