دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه رعایای ارنجان

عریضه رعایای ارنجان

محتوای عریضه به شرح زیر است: عرض استدعای عموم رعایای ارنجان در خصوص درخواست حاجی موسی خان رئیس قشون آذربایجان برای گرفتن ۲۰۰ پوت یونجه و توضیح اینکه در حال حاضر اجرای این امر ممکن نیست و در ارنجان حتی موقع درو هم این مقدار یونجه وجود ندارد؛ نویسنده از مخاطب خواسته حالا که حاجی موسی خان در تبریز است واسطه شده یا وی را از این دستور منصرف کند یا برای اهالی مهلت بگیرد تا برفها آب شود و آنان بتوانند از قراجه داغ بیاورند و اینکه در سایر دهات نیز یونجه نیست. او مخاطب را قسم داده به اهالی کمک کند؛ اینکه آقا ابراهیم سه بار از دهات دیدن کرده است؛ مهر تعدادی از اهالی در پشت سند است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۷.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A440
  •