دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

محتوای نامه به شرح زیر است: اشاره به وضعیت رعایا در روستاهای سیس، امیر زکریا و ملک زاده؛ اینکه نویسنده بدون هیچ چشمداشتی برای رضای خدا کارش را انجام می‌دهد. روستاییان هر چه داشته فروخته‌اند و مشکلات زیادی از بابت خورد و خوراک آنها پیدا شده است و توضیحاتی در پاسخ به مخاطب که خواسته برای آنها آش پخته شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A438
  •