دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

محتوای نامه به شرح زیر است: خطاب به نور چشم عزیز من؛ اشاره به دریافت نامه ۲۴ شوال در دهم ماه و اینکه پست یک هفته در دادن نامه تأخیر داشته؛ درباره اشاره مخاطب به نرسیدن بعضی نامه‌ها و چند پیشنهاد از سوی نویسنده: نامه‌ها دارای تاریخ باشد و تاریخ ارسال نامه‌ها را یادداشت کند و هر وقت نویسنده جواب می‌دهد به تاریخ نامه اشاره می‌کند؛ دیگر اینکه پست هر هفته دو بار می‌آید، اگر مخاطب نمی‌تواند هفته‌ای دوبار نامه بنویسد هر هفته یک نامه بنویسد تا تاریخ آن به خاطرش بماند؛ در ادامه اشاره به میرزا عباسخان و حمل اسباب به خوی، اینکه در این خصوص با مخاطب مشورت کرده و از او دستورالعمل خواسته بوده که نامه به موقع نرسیده و نامه‌ای هم که در جواب نامه نویسنده فرستاده من باب این موضوع نیست. سپس ادامه داده چون نگران بوده میرزا عباسخان به تبریز نیاید و اسباب حیف و میل شود، محمد آقا را به خوی فرستاده تا بر اساس سیاهه اسباب را تحویل گرفته به تبریز بیاورد؛ در ادامه اشاره به خواندن نامه میرزا عباسخان و میرزا یوسفخان.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A437
  •