دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

نامه محرمانه، با خبر تازه در خصوص فوت آقای معتمد به سبب فرو ریختن شبانه سقف خانه شکنج بر روی سینه ایشان و صدمه به قلب

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۱۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A421
  •