دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دعوتنامه از طرف روح الله آصف السلطان به میرزا ابوتراب خان

دعوتنامه از طرف روح الله آصف السلطان به میرزا ابوتراب خان

پاکت با مهر روح الله و خطاب به میرزا ابوتراب خان، و نامه با امضای روح الله آصف السلطان که مخاطب را به مجلس عقد فرزندش، جلال لشکر، در روز چهارشنبه سلخ [آخر] ماه، چهار به غروب مانده، به صرف شیرینی دعوت کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد نامه‌: ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر، پاکت: ۱۳.۵ × ۱۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A408
  •