دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه منتصرلشکر به عمید لشکر

نامه منتصرلشکر به عمید لشکر

محتوای نامه به شرح زیر است: شب ۱۱ محرم؛ نگرانی از بابت ندادن نامه و خبری درباره خانه از طرف مخاطب که نشان می‌دهد به خانه او سرکشی هم نمی‌کند، و درخواست برای نوشتن درباره خانه و نورچشمان و رفع نگرانی؛ سؤال درباره مواجب و برات‌ها؛ سفارش دادن کاغذ سرهنگ به او و همه روزه جویای حال وی بودن؛ اشاره به وضعیت خود، که نتوانسته مرخصی بگیرد و محرم را هم در ارومیه خواهد بود؛ سفارش رساندن پاکت افتخارالسادات به فوریت و همچنین به لشکرنویس باشی و قوام لشکر و خواسته پاکت افتخارالسادات را بچسباند ولی بقیه را نه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A380
  •