دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از منتصرلشکر

نامه از منتصرلشکر

محتوای نامه به شرح زیر است: خبر رسیدن میرزا محمود خان و آوردن نامه مخاطب؛ مخاطب خیلی به جا و به موقع میرزا محمود را روانه کرده است، در باب خدمت به امیر تومان اطمینان داده است؛ در مورد کار و گرفتاری‌هایش و تشکیل کمیسیون سربازگیری؛ می‌خواهد که از بابت خانه و والده و مخارج نگران نباشد؛ نورچشمی مولوک خانم از دیدن کفشهای دختر محمد خان ملول شده بوده و نویسنده فورا از بازار یک پوتین بسیار خوب برایش خریده است؛ گرانی آجر و گچ؛ ابلاغ سلام به آقای سردار؛ سهل‌انگاری درمورد کاه؛ و سلامتی حبیب الله خان و خانه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A373
  •