دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه منتصر لشکر به والده

نامه منتصر لشکر به والده

احتمالا از منتصر لشکر خطاب به والده مکرمه که محتوای آن به شرح زیر است: احوالپرسی و شکایت از سفر که جز زحمت حاصل دیگری نداشته، اظهار نگرانی از اغتشاش تبریز و اینکه آیا حاجی خان آرد برایشان فرستاده است یا نه؛‌ اگر مشهدی بیرامعلی، که به گفته نور چشمی عمید لشکر پیش مخاطب است، خوب خدمت کند او هم جبران خواهد کرد؛ درباره تحصیل نور چشمان میرزا محمود خان و میرزا احمد خان و وضعیت محمد خان پرسیده؛ از مخاطب خواسته که احوالات خود را از عمید لشکر بخواهند که بنویسد؛ اگر حاجی آرد نفرستاده از عمید لشکر گندم بگیرند و آرد ذخیره کنند، از بازار نان تهیه کنند و نان را هم ذخیره کنند؛ سفارش بستن در میانی حیاط بیرونی در شب؛ نگرانی از بابت امنیت خانه و سفارش در این مورد، اینکه نورچشمان معصومه سلطان و رقیه سلطان از خانه بیرون نروند؛ سفارش در مورد پوشاک خانواده، گرفتن کفش و کلاه و عبا و غیره برای محمود خان و احمد خان و برای سایرین به قدر اندازه؛ خواسته به خود در باب مخارج بد نگذرانند و افراط هم نکنند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A353
  •