دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

یادداشت‌های متفرقه

یادداشت‌های متفرقه

شامل شرح خواب یکشنبه ۲۲ صیام ۱۳۵۳ بعد از نماز صبح و دیدن پدر که از عتبات آمده بوده و صحبت او با نویسنده درباره مسائل مالی؛ خواب بعدی و دیدن دوباره آقا در حال نماز؛ درباره تعبیر خواب و مسائل مالی؛ در حاشیه صفحه دوم وکالت به آقا میری خان طباطبایی در خصوص خرید خانه و باغچه واقع در چارمنار کوچه مجتهد؛ یکی از یادداشت‌ها امضای زهرا سلطان را دارد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ ذی‌القعده ۱۳۵۳ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A350
  •