دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سؤال همسر میرزا موسی خان امین الممالک، ۱۳۳۵ ق

سؤال همسر میرزا موسی خان امین الممالک، ۱۳۳۵ ق

درباره سؤال همسر میرزا موسی خان امین الممالک، با اشاره به سؤال مشابه در سال ۱۳۳۰ ق، درباره اجازه از حشمت الدوله برای باز کردن در خانه امین الممالک که کنار در کالسکه خانه حشمت الدوله بوده است. جواب عبدالعلی طباطبایی و ابوالفتح طباطبایی، در تاریخ های ۶ صفر و ۱۲ ربیع الاول ۱۳۳۵ ق که خانواده امین الممالک را در این مورد محق دانسته اند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۳۵ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A35
  •