دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

محمد منتصری به عمید لشکر، ۱۳۰۳ ش

محمد منتصری به عمید لشکر، ۱۳۰۳ ش

نامه و پاکت از محمد منتصری عضو مالیه لشکری در تبریز به عمید لشکر مجلسی منشی تیپ پیاده نظام لشکر شمال غربی در ارومیه، که محتوای آن به شرح زیر است: در حالی که در خانه عمید لشکر مهمان است، روبروی زن عموی مکرمه نشسته مشغول صحبت هستند، بی اختیار قلمدان همشیره زاده عمید لشکر را گرفته مشغول به نوشتن نامه شده است، می نویسد که اهل خانه عموما سلامت هستند، به سرد بودن هوا اشاره می کند و نگرانی از این بابت برای عمید لشکر و توصیه می کند که منزلش را گرم نگه دارد، اینکه آنها در طالار [تالار] حیاط بیرونی نشسته اند، از او می خواهد برای آنان نامه بفرستد، به آقای معین نایب علی اصغر خان سلام می رساند، و سلام دختر عموی مهربان خود و تمامی بچه ها را می رساند، امضاء: محمد منتصری احکام نویس لشکر شمال غربی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ دى ۱۳۰۳ ش
  • ابعاد نامه‌: ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر، پاکت: ۱۴ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A334
  •