دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۴۳ ق

نامه، ۱۳۴۳ ق

محتوای نامه به شرح زیر است: خبر دریافت نامه مخاطب در تاریخ ۱۵ ماه و اظهار خوشحالی از برطرف شدن کسالت و سلامتی مخاطب؛ خبر دادن از سلامتی خود و اهل خانه و ابلاغ سلام والده معظمه و برادرانش مصطفی خان و مرتضی خان و خواهر کوچکش کبری خانم؛ عذر خواهی از بابت تأخیر در دادن جواب نامه به دلیل برگزاری مراسم تعزیه خامس آل عبا؛ درخواست ارسال سلام و عذر خواهی از برادرانش علی اصغر خان و محمد باقر خان که برایشان جداگانه نامه نداده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۹ محرم ۱۳۴۳ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A325
  •