دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عمید لشکر

نامه به عمید لشکر

نامه احتمالا به عمید لشکر که محتوای آن به شرح زیر است: سلام و احوال پرسی، رفتن بیرام کدخدا به ولایت قبل از رسیدن نامه مخاطب؛ درباره اظهاریه او برای جناب سرتیپ نامه نوشته و خواسته آن را تحصیل کرده، بفرستد و اختلاف آن پس از آمدن خود مخاطب برطرف گردد؛ گرفتن قرض ابوالفتح میرزا و خرج آن برای ذغال و خاکه، و دیگر پولی نمانده است؛ خرید گوسفند؛ دادن جواب به جلال لشکر؛ حاجی میرزا علی آقا مشتری املاک زاویه و ورقه است، اما ملک تنزل کرده و برای انجام کارها باید خودش حضور داشته باشد؛ فرستادن وکالت نامه و گرفتن طلب مخاطب از مشهدی ولی؛ انتصاب آقای انتظام از طرف اداره ایالتی اوقاف برای سمت امانت اوقاف و رفتن به هشترود و چهاراویماق؛ نوشتن درخصوص مقتدر نظام به سرتیپ؛ سلامتی نورچشمان؛ دریافت نکردن دو تومانی که او برای فاطمه خانم خواهرش حواله کرده بوده است. از طرف اداره صحیه سقط جنین منع شده و به اطباء در این مورد تذکر داده شده و فاطمه خانم نیز جزو قابله ها در این خصوص به اداره احضار شده است؛ می‌پرسد اگر مرکب و قلمدان ندارند او برایشان بفرستند و درخواست می‌کند که با مداد ننویسند؛ نیاز منزل به پنیر و غوزه [غوره؟]؛ درباره نگرفتن حقوق ماه ثور تا زمان تحریر نامه که ۱۶ جوزا بوده؛ ورود مستر جونس به شکار مالیه ثمری به حال او نداشته و شکایت از این مسئله؛ و درخواست پدر [ناخوانا] را که مخاطب با خود برده است مبنی بر اینکه مخاطب اجازه ندهد که پسرش مواجبش را تلف کند تا در شهر به پدرش برسد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۸ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A321
  •