دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به ابوالحسن خان، ۱۳۴۱ ق

نامه به ابوالحسن خان، ۱۳۴۱ ق

نامه روی سربرگ وزارت معارف و اوقاف آذربایجان که محتوای آن به شرح زیر است: فرستادن نامه با پست امروز و این مختصر از طریق آقا میرزا غلام؛ ملاقات با آقای منتصر و گله او و عمید لشکر از ابوالحسن خان [مخاطب] و نصیحت مخاطب در این خصوص؛ رفتن حضرات به خانه حاجی محمد حسین آقای عجم برای مهمانی. نویسنده از بابت رفتن همشیره مخاطب به این مهمانی راضی نبوده، محبت باید دو طرفه باشد، بی محبتی حاجی اسمعیل آقا و عدم تمایل نویسنده به معاشرت همشیره با آنها به همین دلیل.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شوال ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۱۷ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A320
  •