دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به خانواده

نامه به خانواده

توضیح وضعیت نویسنده پس از مرخصی و رفتن به اسکو و دهخوارقان، از اینکه نمی تواند برای ایام عید در کنار آنان باشد اظهار دلتنگی می کند، عرض تبریک به نورچشمان میرزا رضا خان، میرزا فرج خان، میرزا تقیخان، شمس التاج خانم و زرین التاج خانم، اطلاع درباره فرستادن احشام و اسب، درخواست برای فرستادن وسایلش که نزد امین الکتاب است و دوخت تعدادی زیر جامه سفید و تهیه وسایلی دیگر، شرح وضعیت اسکو و دهخوارقان و شرارت عماد التجار و مسایل مربوطه، درخواست فرستادن نامه، ابراز نگرانی درباره خانواده و سلامتی آنان، و در خاتمه درخواست دادن کرایه درشکه به کربلایی عباس.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A32
  •