دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از حمیدالسلطان، ۱۳۳۳ ق

نامه از حمیدالسلطان، ۱۳۳۳ ق

نامه احتمالا از حمیدالسلطان، که محتوای آن به شرح زیر است: اشاره به فرستادن نامه با پست قبلی به واسطه مشهدی ولی، درباره ورود به خوی و اعلام سلامتی خود، ارسال این نامه با پست بیست و پنجم ماه، اظهار دلتنگی از دوری نورچشمان؛ مشغول بودن به تحریرات محاکمات و امید به تعیین شغل مخصوص در ماه جدید؛ کسالت صفیه و مراجعه به پزشک حاذق؛ توصیه کرده خانه را از خرج معطل نگذارند و با پست بیست و نهم ماه مخارج خانه را می فرستد؛ سؤال درباره خانم و رفتن او به مشهد؛ درباره چرخ خیاطی و گرفتن پول از ضعیفه؛ نگرانی از شیوع بیماری؛ سؤال درباره ناخوشی آقا سید حسین؛ به جناب آخوند سلام رسانده؛ درخواست برای نوشتن نامه و خبر دادن از سلامتی خود و نورچشمان؛ احوال پرسی از خواهر مخاطب و اینکه آیا مونسی پیدا کرده است یا نه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ ذی‌القعده ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A305
  •