دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه فاطمه سلطان خانم با صفر قلی بیگ، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه فاطمه سلطان خانم با صفر قلی بیگ، ۱۳۲۹ ق

نکاح نامه فاطمه سلطان خانم، دختر محمد اسماعیل یوسف آبادی، با آقا صفر قلی بیگ، پسر آقا رستمعلی بیگ ساکن قریه لک از قراء هرسن؛ با مهریه چهل تومان وجه نقد فضی رایج المعامله احمد علی شاهی که مبلغ ده تومان وجه نقد رایج سفید واصل و مبلغ سی تومان در ذمه زوج باقی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۹ ق
  • ابعاد ۱۹ × ۳۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۵ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A3
  •