دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۳۰ ق

نامه، ۱۳۳۰ ق

نامه از استانبول خطاب به نورچشم مکرم که محتوای آن به شرح زیر است: علت ننوشتن نامه و بهم ریختگی اوضاع هم در ایران و هم عثمانی، گرفتاری های تحصیلی و خدمات فامیلی؛ اظهار خوشحالی از رضایت احتشام همایون از مخاطب و اینکه مایل بوده وی نیز در استانبول باشد؛ درباره سفر مخاطب به طهران و امکان گرفتن مأموریت چه در داخل چه در خارج می پرسد؛ ابلاغ سلام به میرزا عبدالحسین خان رئیس صدوق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳ ربیع‌الاول ۱۳۳۰ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A291
  •