دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۲۳ ق

نامه، ۱۳۲۳ ق

محتوای نامه به شرح زیر است: احوال پرسی و ابلاغ سلام حاجیه خانم و خانمجان. از قول خانمجان درباره بیماری خود نوشته، به همین دلیل نتوانسته مدتی برای او نامه بنویسد، هنوز کاملاً بهبود نیافته و حکیم بقرات [بقراط] مشغول معالجه اوست، خدا کمینه را دوباره به حاجیه خانم داده است؛ خبر سلامتی نورچشمان میر محمد رضا و نورالحاجیه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۱ محرم ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲۳ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A286
  •