دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۲۲ ق

نامه، ۱۳۲۲ ق

محتوای نامه به شرح زیر است: احوال پرسی؛ هنوز چاپار نیامده تا از احوال مخاطب با خبر شوند؛ ابلاغ سلام علیه عالیه جده حاجیه خانم و اظهار تاسف او از بودن مخاطب در طهران و دوری از او؛ ابلاغ سلام والده خانمجان و خبر بیماری حاجیه خانم و اینکه حکیم بقرات [بقراط] مشغول معالجه ایشان است؛ ابلاغ سلام نورچشمی نورالحاجیه؛ و احوالپرسی از نورچشمی محمد تقی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۹ رمضان ۱۳۲۲ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A282
  •