دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه درباره پناهندگی یک زن

نامه درباره پناهندگی یک زن

نامه درباره پناهندگی زنی به منزل مخاطب در اصفهان است. دختر که از نزدیکان نویسنده است همراه با پسری فرار کرده؛ نویسنده و خویشان دختر خواهان بازگرداندن او هستند. نویسنده ابتدا به نامه قبلی که دو هفته پیش نوشته اشاره کرده است و هدف از نامه جدید عرض تشکر از بابت پناه دادن آنان و بذل محبت نسبت به ایشان که توسط دوستان نویسنده به او اطلاع داده شده بود. تمام تجار و طایفه خودشان به وجود مخاطب افتخار می کنند و دعا گویی او بر همه مسلمانان واجب است، خصوصا مادر آقا شیخ محمدعلی از این بابت بسیار شاکر است. در ادامه نویسنده از اینکه زن عاقلانه رفتار کرده و به مخاطب در اصفهان پناه برده خوشحال است و دلیل آن را چنین عنوان کرده که اگر به جای دیگر متحصن میشد نه برای خودش حسن بود و نه برای نویسنده و نه برای ملازمین مخاطب و حالا مثل اینست که در خانه خودش معتکف شده است، دنیا مکان فساد است و وظیفه بزرگان دفع و رفع افساد است. هم چنین در نامه آمده بر اساس کتاب و سنت جایز نیست برای مسلمان به دیوان عارض شد خصوصا طرف دیگر زن و ضعیفه و رحیم باشد و خود را به پناه مخاطب آورده باشد و بدون ولی و یاور بوده باشد. در ادامه نویسنده نوشته خوب بود اگر حرف شرعی داشتند درباب معقوده [ناخوانا]، اولا در مقام اثبات ادعا برمی آمدند بعد از ثبوت اگر دختر می خواستند و نمی دادند سپس به حکومت شکایت می کردند که این مسئله نیز شرعا خوب نیست و از مخاطب خواسته بدون در نظر گرفتن طرفین در قضیه تأمل کند و ببیند آیا از عموی نویسنده اصلا اینگونه رفتار زشت شایسته است صادر شود یا عقل سلیم حکم می کند خلاف شده. و نویسنده از اینکه به گزارش دوستان و ملا احمد روضه خوان در بازار فراشهای دیوانی بدون محتسب و حاکم عدل دست به اعمال شنیع زده اند بسیار ناراحت است و آن اعمال را دور از رفتارهای بشری و عدالت می داند. در انتها پس از آوردن آیه ای خود را مطیع شرع دانسته و خواسته شخص مدعی دعوی خود را اثبات کند خصوصا در امر فروج که شرع مقدس نسبت به آن حساسیت فراوان دارد اگر می تواند اثبات کند بفرماید وگرنه دختر و پسر هر دو متعلق به ایشان است دختر را به عمو بازگردانده تا وی رسیدگی نماید و ادامه داده اگر اقدامی صورت نگیرد درانتظار هر قسم زحمت باشند. مهر طهرانی صحیح است آمده

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۳ جمادی‌الاول ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A275
  •