دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه، ۱۳۱۸ ق

نامه، ۱۳۱۸ ق

محتوای نامه به شرح زیر است: خبر آمدن علاء السلطان، علیرغم اصرار نویسنده در رفتن پافشاری کرده، اما بعد به حکم استخاره صبیه را نگه داشته اند تا اواخر ماه جمادی الاول که اهالی خانه مراجعت خواهند کرد، خود علاء السلطان نیز دو سه روز می ماند و سپس مراجعت خواهد کرد و قاطرچی به همین خاطر مال ها را بازگردانده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ جمادی‌الاول ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 14142A274
  •