دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه منتصر لشکر

نامه منتصر لشکر

نامه منتصر لشکر روی کاغذ وزارت جنگ اداره محاسبات قشون آذربایجان، که محتوای آن به شرح زیر است: اظهار خوشحالی از دیدن نامه مخاطب و رفع نگرانی؛ تشکر از بابت اقدامات او درباب تقسیم ترکه؛ شکایت از حساب نشدن طلب شخصی و مطالبات دیوانی نویسنده؛ اشاره به سلامتی اهل خانه و نورچشمان و دلتنگی آنان از دوری مخاطب؛ نگرفتن مواجب؛ درخواست از مخاطب برای دادن پیام به بهمن خان مقتدر نظام برای پرداخت قروضش.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A272
  •