دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه

نامه

محتوای نامه به شرح زیر است: درباره خدمت همه روزه به حاجی سطوة السلطنه پس از بازگشت از خوی و سلماس؛ محبت میرزا حمزه [؟] خان منشی باشی در تعلیم او؛ شکایت از موقعیت خود و اینکه هیچ امتیازی نگرفته است و درخواست برای انجام اقدامی برای وی تا دیر نشده.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A271
  •