دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

استشهاد نامه درباره سیادت

استشهاد نامه درباره سیادت

شهادت بر سید بودن سید علی محمد، پسر سید شاه نواز، و ذکر نسب او تا امام موسی کاظم و اینکه وی از جمله سادات موسوی است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ شوال ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۲۹ × ۸۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۳ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A27
  •