دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهدی بن عبدالعلی به عمید لشکر

مهدی بن عبدالعلی به عمید لشکر

نامه مهدی بن عبدالعلی [احتمالا منتصر لشکر] به عمید لشکر؛ که محتوای آن به شرح زیر است: خبر سلامتی میرزا ابوترابخان و سایر نورچشمان؛ حاجی کریم خان میرپنجه کارهای فوج را به نویسنده واگذار نکرده؛‌ درباب دو نفر سلطان جدید؛ درباب مطالبه رسومات مخاطب، عمید لشکر؛ درخواست از مخاطب برای بازگشت به تبریز و اینکه طهران ماندن او سبب کاهش حقوقاتش می شود؛ شکایت از حاجی ناظم دفتر و میرزا حمزه خان و بدرفتاری میرپنجه با مردم؛ درخواست حکم برای فضلعلی عظیم بیگ سرباز و گرفتن مزایای عبدالعلی شاه میرزا؛ وعده دادن گندم از سوی اسدالله خان یاور و حصه محمد خان و آقا محمد علی و پرداخت قرض از سوی اسدالله خان؛ درباب فروش شترها؛ بردن اسناد صاحب منصب به چهاراویماق و وصول آنها؛ درباب میرزا ابوترابخان و تلاش در درس و مشق؛ خواستن عکس برای میرزا ابوترابخان برای رفع دلتنگی و ساعت و پول لباس؛ خبر آسودگی اهل خانه به لطف مشهدی محمد آقا؛ درخواست خبر گرفتن از یوسف خان برای رفع نگرانی خواهرش؛ اشاره دوباره به سلطانهای جدید و دادن رسومات مربوط به این مسئله و نشان های سلطان های مرحوم مشیرعلی سلطان؛ درخواست والده میرزا ابوترابخان از مخاطب برای نوشتن درباره کارهای خود و اینکه اگر مخاطب فعلا به تبریز نمی آید بعد از عید میرزا ابوترابخان را همراه با میرزا مهدیخان روانه طهران کنند؛ همچنین اشاره به کوتاه بودن کلیجه و درخواست برای بلند دوختن پالتو؛ درباب آمدن علینقی خان سرهنگ فوج ناصر و رسیدگی به کارهای دو نفر سلطان از سوی نویسنده و درباب صدور برات جیره و علیق پیچی ئیل.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۵.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A261
  •