دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به عمید لشکر

نامه به عمید لشکر

نامه احتمالا به عمید لشکر؛ که محتوای آن به شرح زیر است: خبر دادن از سلامتی میرزا ابوترابخان و سایرین؛ درباب سیورسات همان سال مخاطب و رسیدگی در دفاتر برای گرفتن سهم روستاهای خلیفه کندی و ولی حسن از محال هشترود و صدور برات برای روستاهای مذکور و اطلاع به عمید لشکر، ملاقات با بصیرالدوله و دادن قبض به میرزا سید مرتضی لشکرنویس، صدور برات و دادن پنج هزار دینار به گماشته آقا میرزا سید مرتضی لشکرنویس؛ درباب فروش برات ها، درباره کتابچه مکری و فرستادن آن به طهران و تهدید میرزا محمد خان سررشته دار در این باره؛ فرستادن حکم سربازان سابق؛ درخواست طلب حصه و سهم امام جمعه حاجی میرزا عبدالکریم و مراد وکیل از قریه ورقه؛ درباب اسدالله خان یاور و دادن مبالغی پول؛ درباب اسناد و قبوض صاحب منصب؛ درخواست از مخاطب برای نوشتن کارهایی که انجام می دهد و اینکه در تبریز از عمید لشکر تمجید می شود؛ مشغولیت میرزا ابوترابخان به درس و مشق و درخواست پالتو و عکس مخاطب؛ وعده اسدالله خان یاور برای فرستادن گندم؛ ابلاغ سلام بیگم باجی و درخواست والده میرزا ابوترابخان از مخاطب برای دادن نامه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۸ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A257
  •