دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

به عمید لشکر

به عمید لشکر

محتوای نامه [احتمالا از منتصر لشکر به عمید لشکر] از قرار زیر است: اظهار خوشحالی از دیدن نامه هفدهم ماه و سلامتی مخاطب و دادن خبر سلامتی خانه و نورچشمان؛ دادن قند به سواره مکری؛ مسائل مربوط به برات ها و ثبت آنها در کتابچه؛ تحویل دادن کتابچه و برات ها به شاهزاده پاشاخان حکمران ساوجبلاغ؛ گرفتن رسومات برای باشی گری، سررشته دارکل، لشکرنویس، و محرر؛ صراف برات ها را قبول نکرده است؛ دادن سی تومان علی الحساب از تنخواه به مشیر نظام و مطالبه قند از وی؛ عروسی دختر مرحوم حاجی رحیم تیرفروش که میرزا ابوترابخان مهمان است؛ به دلیل گرفتاری و نوشتن کتابچه ها نتوانسته به درس و مشق میرزا ابوترابخان سرکشی کند؛ خبر فرار عروس تازه صولت السلطنه با پسرعمویش؛ پشت صفحه صورت برات صادر شده سواره مکری تخاقوی ییل و برات صادر شده از قرار سه جلد کتابچه به خط سیاق.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۴.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آبان ۱۳۹۶ ش
  • آخرین ویرایش ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ش
  • شماره سند 14142A248
  •