دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تقسیم ترکه اسکندر خان، ۱۳۳۳ ق

تقسیم ترکه اسکندر خان، ۱۳۳۳ ق

دو نسخه از فهرست ترکه حاج اسکندر خان سرهنگ صولة السلطان که بر اساس آن سهم الارث هر یک از وراث وی تعیین و میان آنان تقسیم شده است. این ترکه شامل روستاهای چیبنی، آق داغ سفلی، زاویه، حصار خانه در روستای چیبنی، دانقران و بایزید بوده که میان حاجیه بیگم خانم (همسر اسکندر خان)، حبیب الله خان سلطان (برادر اسکندر خان)، و حاج میر آقا از بابت ارثیه همسرش [تاج آمال خانم] (خواهر اسکندر خان) تقسیم و حصه هر یک معلوم و مشخص شده است. همچنین مقداری از ترکه که تقسیم نشده باقی مانده باید فروخته و در ازای قرض های اسکندر خان داده شود و اگر زیاده از قروض بود میان وراث تقسیم شود. قرار شد این وصیت نامه نزد حاجیه بیگم خانم ضبط باشد. در حاشیه نوشته مأمور حکومت اطلاع دارد و غله ای که در پاییز کاشته شده میان وراث مشترک بوده است و باید پس از رسیدن محصول میان آنان تقسیم شود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۳۳ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۰ سانتیمتر؛ ۲۲ × ۳۵.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ آذر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A232
  •