دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه قمرسلطان خانم و میرزا حسن خان مکرم السلطان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه قمرسلطان خانم و میرزا حسن خان مکرم السلطان، ۱۳۴۳ ق

نکاح نامه قمر سلطان خانم، دختر میرزا محمد خان منشی باشی، و میرزا حسن خان مکرم السلطان، پسر آقا محمد صادق آقا تاجر کاشانی؛ با مهریه یک جلد کلام الله به اضافه یک طاق شال کشمیری و یک حلقه انگشتری الماس و هشتصد تومان وجه چرخی دو قرانی که مقداری از مهریه به عروس خانم داده شده و مابقی بر ذمه داماد است. [شروط ضمن عقد:] اختیار طلاق به قمر سلطان خانم تا مدت پنج سال به شرط غیبت آقا به مدت یک سال و یا ندادن نفقه و کسوه و این که تا مدت پنجاه سال زوج زوجه را بدون رضایت از شهر مشهد خارج نبرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ ذی‌الحجه ۱۳۴۳ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A21
  •