دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه به نزهت الدوله درباره وضعیت املاک

نامه به نزهت الدوله درباره وضعیت املاک

نویسنده تأخیر در جواب را به دلیل تمام نشدن بازدید و نوشتن صورت عمل قنوات و ثبت در دفتر و فرستادن دفتر محاسبات قنوات ذکر کرده و درباره بیلداری باغات و آوردن آب رودخانه به داخل باغات و خیابان، کاشتن تخم ذرت، اجاره شیر ماده گاو ها، تمام شدن فرش های آستانه به دست زنان قراجه و بافتن فرش های جدید، و عدم اطلاع از وضعیت عمارت جدید به دلیل بارندگی نوشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A206
  •