دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سید محمد علی به نزهت الدوله

سید محمد علی به نزهت الدوله

نامه آقا سید محمد علی به نزهت الدوله و تقاضای کسب اجازه به آقا سید جعفر برای بازگشت وی به ولایت خودش، زیرا پدر و مادرش از بابت بودن وی در دیار غربت و پریشان حالیش نگران هستند و اینکه آقا سید جعفر می تواند با وجود توجهات خانم و دادن معاش در آستان حضرت سیدالشهدا نایب الزیاره مرحوم حاجی نظام الدوله باشد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A203
  •