دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اقرارنامه نایب مرحومه نزهت الدوله، ۱۳۷۷ ق

اقرارنامه نایب مرحومه نزهت الدوله، ۱۳۷۷ ق

اقرار نامه نایب مرحومه نزهت الدوله، آقا حسین قمی، مبنی بر دریافت مبلغ پانصد تومان رایج از ثلث اموال مرحومه حاجیه نزهت الدوله تبریزی برای ادای یک سال نماز و روزه به نیابت از مرحوم حاجی نظام الدوله زوج نزهت الدوله و دو سال نماز و دو ماه روزه به نیابت از والدین نظام الدوله با دوازده زیارت جامعه کبیره در شب یا روز جمعه در حرم مولای متقیان و ادای پانزده نماز آیات. این مبلغ را شیخ شیر محمد آقا همدانی به دست آقا میرزا علی آقا تبریزی رسانیده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۵ شوال ۱۳۷۷ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A200
  •