دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درباره رد احسان نزهت الدوله، ۱۳۴۵ ق

درباره رد احسان نزهت الدوله، ۱۳۴۵ ق

درخواست از مجدالایاله برای مبلغ پنج تومان بابت رد احسان نزهت الدوله به میرزا رضا امین العلماء (۲۲ ذیقعده ۱۳۴۵ ق)؛ در حاشیه به آقا محمد باقر امر شده است که پرداخت کند (۴ ذی حجه ۱۳۴۵ ق)

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۲ ذی‌القعده ۱۳۴۵ ق
  • ابعاد ۱۲.۵ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۹ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A198
  •