دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سؤال و جواب درباره مصالحه میان نزهت الدوله و لطفعلی خان ناصرالسلطان، ۱۳۴۶ ق

سؤال و جواب درباره مصالحه میان نزهت الدوله و لطفعلی خان ناصرالسلطان، ۱۳۴۶ ق

۱- سؤال از حجت الاسلام صادق، پسر محمد، به عنوان مطلع درباره مصالحه ای که در آن مرحوم لطفعلی خان ناصرالسلطان تمامی دعاوی خود نسبت به املاک متعلق به مرحومه حاجیه نزهت الدوله را قطع، مصالحه، و اسقاط کرده است، و اینکه آیا مصالحه شامل روستاهای درویش بقال، ینگجه خانم و غلاملو، سیس، ملک زاده، امیر زکریا، و سولدز نیز بوده است یا نه. پاسخ صادق پسر محمد در حاشیه؛ ۲ و ۳- دو عریضه شامل صورت املاک اجاره ای متعلق به نزهت الدوله که میرزا محمد تقی خان نظام الدوله اجاره نامچه های آنان را، با تأیید حاج حسینقلی خان نظام الدوله در تثبیت مالکیت خانم، به حضور صادق پسر محمد آورده است و از او خواسته که اگر تاریخ آن را به خاطر دارد بنویسد، و دیگر اینکه این املاک به شرط فسخ تا سی سال با امضای نظام الدوله به لطفعلی خان ناصرالسلطان انتقال داده شده بوده است، آیا بر فرض انتقال، وجود اجاره نامه ها سبب بطلان انتقال است یا خیر. پاسخ صادق پسر محمد در حاشیه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ ذی‌الحجه ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰، ۱۴ × ۲۲، و ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A194
  •