دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه های محمد حسین حاجی غلامی به نزهت الدوله، ۱۳۳۴ ق

عریضه های محمد حسین حاجی غلامی به نزهت الدوله، ۱۳۳۴ ق

۱- عریضه محمد حسین حاج غلامی به نزهت الدوله در خصوص شفاعت از مشهدی لطف الله و اینکه مشهدی مذکور به دلیل التفات خانم به نویسنده به او پناه آورده و کمک خواسته است. او در ادامه توضیح داده است که مغرضان درباره مشهدی غرض ورزی کرده و اخبار دروغ درباره او به خانم داده اند. ضمن دفاع از مشهدی، درخواست بخشش او را دارد و از خانم می خواهد تا دستور دهد مأموران دست از منزل او بردارند، و اینکه خودش مشهدی را نزد خانم خواهد آورد تا هرطور صلاح است تنبیه اش کند (۲۹ ربیع الاول ۱۳۳۴ ق)؛ ۲- نامه‌ای از اداره امنیه مرکزی آذربایجان با امضای محمد حسین حاجی غلامی به خانم و اظهار مسرت از دستور نزهت الدوله به مأمورین درباره مشهدی لطف الله و التفات نسبت به خودش و در ادامه مجدداً در حقانیت مشهدی مذکور برخواسته و درخواست پذیرفتن مشهدی را به حضور دارد (۳ ربیع الثانی ۱۳۳۴ ق).

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۹ ربیع‌الاول ۱۳۳۴ ق تا ۳ ربیع‌الثانی ۱۳۳۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A191
  •