دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دفترچه صورت مخارج و مصارف نزهت الدوله، ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ ق

دفترچه صورت مخارج و مصارف نزهت الدوله، ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ ق

دفترچه محاسبات اندرون نزهت الدوله خانم، که مخارج و مصارف ماهانه از اول شوال ۱۳۲۴ ق تا اول ربیع الاول ۱۳۲۸ ق در آن ثبت شده است.

نمای تفصیلی

 • تاریخ ۱ شوال ۱۳۲۴ ق تا ۱ ربیع‌الاول ۱۳۲۸ ق
 • یادداشت ها

  جهت نگارش چند صفحه اول با بقیه دفترچه متفاوت است.

 • ابعاد ۱۵.۵ × ۲۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
 • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
 • محدودیت بدون محدودیت
 • تاریخ آپلود ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
 • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
 • شماره سند 14142A187
 •