دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

تلگرام درباره وجه همسر صمصام

تلگرام درباره وجه همسر صمصام

«تلگراف، دوم شهر ربیع الثانی، ارومی، اصفهانی، وجه عیال صمصام [ناخوانا] دهید حساب نصرالملک ۷۵۰ بگیرید سند میفرستم برات ندهید، علی»

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱.۵ × ۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A169
  •