دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه فاطمه نساء خانم با گنجعلی و محمد کریم، ۱۲۸۹ ق

صلح نامه فاطمه نساء خانم با گنجعلی و محمد کریم، ۱۲۸۹ ق

فاطمه نساء خانم، دختر حسن روبینی، در خصوص ادعایش با گنجعلی و محمد کریم، پسران داود، در ازای یک استار [چهار و نیم مثقال] نبات مصالحه کرده است. هم چنین گنجعلی آنچه ادعا در خصوص همسر خود فاطمه نساء خانم داشت با یک استار نبات مصالحه کرد به شرط آنکه خانم در نوحه سکنا نگزیند و به هر کجا خواست برود و وجه المصالحه واصل و عاید طرفین شد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ربیع‌الاول ۱۲۸۹ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A168
  •