دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه درباره استفتاء، ۱۳۴۴ ق

عریضه درباره استفتاء، ۱۳۴۴ ق

عریضه عبدالمحمد بزاز بُنابی به یکی از مجتهدین در خصوص حکم او به استفتاء درخواست شده درباره دختر مرحومه که نظر به بطلان مصالحه داده شده بوده است. او می گوید که برخی مغرضین در اینکه استفتاء به مورد سؤال شده بود تردید دارند و به همین علت نویسنده تقاضای تجدید حکم کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ شعبان ۱۳۴۴ ق
  • ابعاد ۱۳.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۲ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A163
  •