دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رسید حواله عالیه جان خانم جان، ۱۳۳۶ ق

رسید حواله عالیه جان خانم جان، ۱۳۳۶ ق

رسید مبلغ یک صد تومان حسب حواله عالیه جان خانم جان که حاجی معین دریافت کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۵ شوال ۱۳۳۶ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A155
  •