دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حواله قمرالحاجیه، ۱۳۲۷ ق

حواله قمرالحاجیه، ۱۳۲۷ ق

مبلغ هشتاد تومان قران رایج از مال خانم قمرالحاجیه حواله از آقا میرزا حسن آقا در ذمه حاج علی آقای حریری است که در مدت سه ماه تمام آن را بازگرداند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱ شعبان ۱۳۲۷ ق
  • ابعاد ۱۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A154
  •