دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه شیخ ابوالفضل به آقا میرزا صادق

عریضه شیخ ابوالفضل به آقا میرزا صادق

عریضه شیخ ابوالفضل واعظ گنجه ای به حجة الاسلام آقا میرزا صادق، در خصوص اینکه وی تا چندی قبل در گنجه مجلس وعظ و نماز جماعت در مسجد برگزار می کرده اما حکومت شورا او را به دلیل مطالبی که در سخنرانی هایش می گفته تحت فشار گذاشتند که نباید به مردم موهومات یاد بدهد، و باید در خصوص علوم جدیده و تحصیل دختران بی حجاب با مردم صحبت کند، و اینکه جماعت روسی و ارمنی به دخترانشان علوم جدید را آموزش می دهند اما دختران شما عقب مانده اند. چون واعظ به این حرف ها توجه نمی کرده و به کار خود ادامه می داده، سرانجام پس از مدتی توقیف و از قفقاز تبعید شده است. ابتدا قصد داشته به مشهد برود که جماعت اهری مقیم گنجه از او می خواهند به اهر برود. در ادامه نوشته اکنون مدت دو ماه است در اهر است و مدرسه اینجا خرابه است و طلبه ها در نهایت عسرت هستند و در مقابل، آنانکه مشغول تحصیل علوم جدیده هستند مورد توجه خلایق هستند. نویسنده به همین دلیل از آقا میرزا صادق کمک خواسته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۶ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A147
  •