دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه میر کاظم سبزی فروش

عریضه میر کاظم سبزی فروش

گزیده متن: عرض و استدعای مشهدی میر کاظم سبزی فروش به حجة الاسلام، در خصوص اینکه وی سابقا دکان قند فروشی داشته و آن را فروخته خرج ده نفر اهل و عیال کرده و تمام سرمایه خود را از دست داده و دکان سبزی فروشی باز کرده است، اما با وجود این کاسبی قادر به تأمین مخارج خانواده اش نیست، مدت سه سال است از وسایل خانه فروخته حتی اقدام به فروش لباس عیالش کرده و بسیار مستأصل شده است. درخواست کمک و گرفتن سرمایه دارد تا مجدداً به کار قند فروشی بپردازد، اینکه از شدت مشکلات مالی قصد کشتن خود و خانواده اش را کرده و محض اطلاع حجة الاسلام این عرضحال را نوشته است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A143
  •