دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

عریضه صونا خانم، ۱۳۴۶ ق

عریضه صونا خانم، ۱۳۴۶ ق

دادخواهی صونا خانم، دختر علی هرزندی جدید از محال مرند، خطاب به آیت الله آقا میرزا صادق مجتهد، در خصوص اینکه شهباز نام با کمک جهانگیر ساکن هرزند جدید او را با زور از چشمه سار کشیده و به خانه ملا محمد حسن هرزندی برده، پس از یک روز توقیف و تهدید بدون اقرار عقد نامه نوشته اند و قریب یک سال است که او به واسطه امنیه و عدلیه تحت فشار و سرگردانی است. حاجی شیخ مناف مرندی بدون تحقیق و از دور ملا محمد حسن را تصدیق و امضا کرده است و مجریان با همین امضای حاجی شیخ مناف می خواهند صونا خانم را اجباراً و خلاف شرع به شهباز بدهند و او به موجب این عریضه دادخواهی و تظلم کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ رجب ۱۳۴۶ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها امیر حسین نیک پور
  • متعلق به مجموعه امیر حسین نیک پور
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ آبان ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 14142A142
  •